“Intersectoral costs and benefits of health interventions”

Dhr. Ruben M.W.A. Drost, MSc.

“Intersectoral costs and benefits of health interventions”

Trefwoorden: intersectorale kosten en baten, economische evaluaties, gezondheidszorg

Donderdag 20 oktober, 16.00 uur

Promotores: prof.dr. S.M.A.A. Evers, prof.dr. D. Ruwaard

Co-promotor: dr. A.T.G. Paulus

Voor economische evaluaties van gezondheidsinterventies is het belangrijk dat men, naast kosten en baten binnen de gezondheidszorg, ook oog heeft voor kosten en baten die in andere sectoren terecht komen, ook wel ‘intersectorale kosten en baten’ (IKB’en) genoemd. Voor een optimale verdeling van schaarse middelen binnen de gezondheidszorg is inzicht in deze IKB’en van groot belang.

Dit proefschrift levert, als een van de eersten op dit onderzoeksterrein, methoden voor het identificeren, classificeren en het waarderen van IKB’en. Hiermee ondersteunt het de uitvoering en beoordeling van economische evaluaties door onderzoekers en beleidsmakers. Eerste toepassingen van deze methoden laten zien dat IKB’en een stempel drukken op de uitkomsten van dergelijke evaluaties.

Subsidiegever: ZonMw