Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand

Donderdag 20 oktober 2016

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie kan asielaanvragen van Marokkaanse vreemdelingen onder verwijzing naar de zogenoemde 'lijst van veilige landen' voorlopig blijven behandelen. Dat volgt uit een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (20 oktober 2016).

Aanleiding

De rechtbank in Groningen had in augustus van dit jaar de aanwijzing van Marokko als veilig land van herkomst onverbindend verklaard. De staatssecretaris had naar het oordeel van de rechtbank niet goed onderzocht en uitgelegd waarom Marokko een veilig land van herkomst is. De staatssecretaris verzocht de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak daarop de uitspraak van de rechtbank te schorsen. Hij meent dat hij door de uitspraak geen asielaanvragen meer kan afdoen onder verwijzing naar de plaatsing van Marokko op de lijst van veilige landen.

Uitspraak van de rechtbank geschorst

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft het verzoek om schorsing ingewilligd. Door deze uitspraak hoeft de staatssecretaris in dit geval geen nieuw asielbesluit te nemen, totdat de Afdeling bestuursrechtspraak definitief heeft beslist op zijn hoger beroep. Ook kan hij asielaanvragen van Marokkaanse vreemdelingen onder verwijzing naar de lijst van veilige landen van herkomst voorlopig blijven behandelen.

Aanwijzing als veilig land van herkomst

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in november 2015 een lijst opgesteld van veilige landen van herkomst en Marokko daarop geplaatst. Hierdoor kan hij de asielaanvragen van Marokkanen snel afhandelen. Op 14 september jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak gedaan over de plaatsing van Albanie op de lijst van veilige landen van herkomst. In die uitspraak is uitgelegd onder welke voorwaarden een land als veilig land van herkomst kan worden aangemerkt.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201606811/2.

Zie het origineel.