Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over steun en cofinanciering voor harm reduction projecten in de EU

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer bij afschrift reactie aan Stichting Mainline namens zestal organisaties tot steun en cofinanciering voor harm reduction projecten in de EU.

Download 'Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over steun en cofinanciering voor harm reduction projecten in de EU'

PDF document | 1 pagina | 63 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-10-2016

Bijlagen

* Afschrift brief over verzoek cofinanciering harm reduction projecten

Afschrift brief van Stichting Mainline over verzoek cofinanciering harm reduction projecten.

Brief | 18-10-2016

Zie ook

* Drugs

Verantwoordelijk

* Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport