Kopie schenkingsakte Kroondomein

Kopie van Staatsblad 291 met de schenkingsakte van het Kroondomein.