Memorie van toelichting Wet heffing rechten legalisatie handtekeningen

Memorie van toelichting over de regels over de heffing van rechten voor de legalisatie van handtekeningen (Kamerstukken 21.880, nr. 3)