Brief van minister Vermeend bij de aanbieding van het concept-Besluit uitkering gemeenten Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ 2002