Op grond van nieuw beleid

In de Nota Grondbeleid geeft het kabinet vorm aan de modernisering van het grondbeleidsinstrumentarium. Daarmee schetst de nota een kader voor het grondbeleid tot 2010. De overheid voert grondbeleid om de grondmarkt efficiënt en rechtvaardig te laten verlopen en om daarbij publieke doelen te realiseren. De brochure behandelt de volgende onderwerpen: - de achtergrond van de Nota Grondbeleid; - de grondmarkt en de functie van het grondbeleid; - de opgave voor het grondbeleid; - kosten en ruimtelijke ordening; - kwaliteit, zeggenschap en marktwerking; - verwerving door gemeenten; - grondbeleid van Rijk, provincie en regio; - bijdragen aan beleidsdoelen; - actie- en wetgevingsprogramma.