Op grond van nieuw beleid - Samenvatting

In deze brochure vindt u een samenvatting van de Nota Grondbeleid. In de Nota Grondbeleid geeft het kabinet vorm aan de modernisering van het grondbeleidsinstrumentarium. De overheid voert grondbeleid om de grondmarkt efficiënt en rechtvaardig te laten verlopen en om daarbij publieke doelen te realiseren. De brochure behandelt de volgende onderwerpen: - context en strategie van de Nota Grondbeleid; - gemeentelijk grondbeleid; - grondbeleid van het Rijk, de provincie en de regio; - samenhang tussen het nieuwe ruimtelijke- en grondbeleid.