Eindrapport van het onderzoeksproject `Van een potentieel verdeelmodel naar een toepasbaar verdeelmodel`