Naar een operationeel verdeelmodel met beperktere herverdeeleffecten