Verklaring controlekamer

Verklaring van de overheid dat de uitbreiding van de controlekamer van de COVRA niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de COVRA ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.