Verklaring splitsing EPZ

Verklaring van de overheid dat ze kan instemmen met de opzet en uitwerking van een nieuwe organisatiestructuur van EPZ.