Rampenplan Vesiculaire stomatitis (Engelstalig)

Rampenplan (Engelstalig) waarin staat wat er moet gebeuren als de dierziekte vesiculaire stomatitis uitbreekt. Dit is een virusziekte bij paarden, runderen en varkens en mogelijk schapen en geiten.