IWI persbericht: Reïntegratieactiviteiten door sociale werkvoorziening gaan niet ten koste van publieke taak