IOB - Informatieblad Behartiging van de buitenlandse belangen van de Nederlandse Antillen en Aruba

Informatieblad bij de evaluatie over het proces van belangenbehartiging, met als hoofdvraag hoe effectief en efficiënt het Ministerie van Buitenlandse Zaken de belangen van de Nederlandse Antillen en Aruba behartigt, zonder daarbij een oordeel uit te spreken over de resultaten van die belangenbehartiging. De evaluatie is uitgevoerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.