Aanbiedingsbrief van minister De Geus bij de nota naar aanleiding van het verslag over het Wetsvoorstel afschaffing vervolguitkering WW