Wetsvoorstel van minister De Geus over wijziging van de Werkloosheidswet