Brief van minister De Geus over een individueel reïntegratiecontract