Aanbiedingsbrief van minister De Geus bij het Voorlopig Kader van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)