Brief aan de colleges van b&W inzake basis registratie adressen

Brief aan alle Colleges van B&W, waarmee deze geïnformeerd worden over de Basis Registratie Adressen en waarin het advies staat opgenomen bij het nemen van beleids- en investerings­beslissingen binnen het eigen organisatiemodel zoveel mogelijk rekening te houden met de overheidsbrede ontwikkelingen op dit terrein.