Woningcorporatie awv eigen haard

Op 13 mei 2007 is bij het ministerie een verzoek ingediend om inzage in een rapport, opgesteld door een externe toezichthouder op de woningcorporatie AWV. Deze toezichthouder is aangesteld door voormalig minister Winsemius. Het rapport is eind april afgerond, maar niet openbaar gemaakt.