Beheerconcessie hoofdspoorweginfrastructuur per 1 janauri 2005, inclusief wijzigingen 2007 en 2009

Beheerconcessie voor het hoofdspoorweginfrastructuur per 1 januari 2005, inclusief de wijzigingen in 2007 en 2009. Met de beheerconcessie bepaalt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) welk bedrijf het spoornetwerk beheert en onderhoudt. Ook staat in de concessie aan welke eisen de beheerder moet voldoen.