Beheerconcessie hoofdspoorweginfrastructuur per 1 januari 2005, inclusief toelichting

Beheerconcessie voor het hoofdspoorweginfrastructuur per 1 januari 2005, inclusief toelichting. Met de beheerconcessie bepaalt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) welk bedrijf het spoornetwerk beheert en onderhoudt. Ook staat in de concessie aan welke eisen de beheerder moet voldoen.