Wbp-regeling Bibliotheek

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens.