Wbp-regeling Computersystemen, programma's, applicaties

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens.