Wbp-regeling Elektronische Adresgids Justitie (JUSAG)

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens.