Wbp-regeling financiële administratie (debiteuren-crediteuren)

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens.