Wbp-regeling Individuele keuze in het Arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens.