Wbp-regeling Personeelsadministratie

Beschrijving van gegevensverwerking in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens.