Rapport over ordening en aansturing van kenniscentra

Op 20 januari 2005 is bij het ministerie een verzoek ingediend om een rapport te verstrekken van Berenschot over de ordening en aansturing van kenniscentra door het directoraat-generaal Wonen van het ministerie van VROM.
van VROM.