Antwoorden op Kamervragen van het kamerlid Joldersma over het voornemen van de voorwaardelijke dag- en nachtopvang van daklozen in de gemeente Rotterdam