Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

De rechten en plichten van de koper van een woning tijdens en na de koop, tijdens de bouw en direct na de oplevering van de woning (inclusief een eventuele garantieperiode). Tips over het omgaan met geschillen. Problemen rond de oplevering.