Nieuwe wet regelt medezeggenschap werknemers bij Europese rechtspersonen

De wet die de medezeggenschap regelt van werknemers die in dienst zijn bij een Europese vennootschap, gaat ook gelden voor Europese coöperatieve vennootschappen. Dat is de strekking van een voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de wet, dat vandaag bij de Tweede Kamer is ingediend. De huidige wet zal na deze wijziging Wet rol van de werknemers bij Europese rechtspersonen gaan heten.

Met dit voorstel werkt De Geus een Europese richtlijn uit van 22 juli 2003. Kern van de wetswijziging is dat net als bij een Europese vennootschap ook de oprichters van een grotere Europese coöperatieve vennootschap (50 en meer werknemers in ten minste twee lidstaten) en (vertegenwoordigers van ) werknemers een overeenkomst sluiten over informatie, raadpleging en medezeggenschap op het internationale niveau van de vennootschap. Voor het nationale niveau van de vennootschap en voor kleinere Europese coöperatieve vennootschappen (met minder dan vijftig werknemers of alleen werknemers in één lidstaat) geldt het nationale recht van de lidstaat.

De Wet rol van de werknemers bij Europese rechtspersonen stelt regels voor de Europese vennootschap en de Europese coöperatieve vennootschap met statutaire zetel in Nederland. De werking strekt zich echter uit tot de werknemers in andere lidstaten. Wanneer geen afspraken gemaakt worden tussen oprichters en werknemers van de vennootschap, zijn de minimumvoorschriften voor de rol van werknemers in een Europese (coöperatieve) vennootschap van toepassing.