Splitsing energiebedrijven en Cross Border Lease contracten

In deze bijlage word in gegaan op de risico's ten aanzien van de CBL's die de energiebedrijven hebben aangegeven. Eerst komen de risico's aan de orde die samenhangen met het wetsvoorstel. Vervolgens komen de door de energiebedrijven aangedragen risico's aan de orde die geen direct verband hebben met het wetsvoorstel.