kopie (geaggregeerde) salarisadministratie van het ministerie van LNV t.b.v FEZ

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Basisgegevens

Naam verwerking kopie (geaggregeerde) salarisadministratie van het ministerie van LNV t.b.v FEZ
Meldingsnummer 389584357410000:1504
Verantwoordelijke(n) Minister van LNV, voor deze de directeur FEZ

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het gehele ministerie van LNV, die vallen onder CRO 105 coderrijkspersoneel.
Persoonsgegevens
Soort gegevens CD ROM 1: personeelsnummer, naam, directei/dienst,bedragen
Verzameldoel voor boeking op juiste budget van de directie/dienst
Soort gegevens CD ROM 2: personeelsnummer, naam, vlgnr arbeidsrelatie, geboortedatum, bedragen
Verzameldoel voor de controle op de juiste budgetbelasting van de directie/dienst
Soort gegevens CD ROM 3 Personeelscheckcode, bruto /netto, kostensoort, afdeling, naamrelatie
Verzameldoel voor eventuele doorberekening
Bijzondere persoonsgegevens

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

  • Journaalposten verwerken in het grootboek van de LNV- administratie
  • Gegevens van salarisuitgaven doorberekenen aan diensten, agentschappen enz.
  • Specificeren van vragen van de Bestuurraad en controle op geaggregeerde gegevens van de directies
  • Controle op de uitputting van personele budgetten van de directies

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • medewerkers van FEZ
  • OP verzoek medewerkers van directies/diensten
  • De accountant i.h.k.v. het accountantsonderzoek naar de financiële verantwoording LNV
  • Medewerker Applicatiebeheer IBIS t.b.v vragen van budgethouders
  • Medewerker Begrotingszaken t.b.v. controle op de uitputting van de personeelsbudgetten van directies/diensten

Doorgifte buiten EU

Doorgifte? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van LNV, voor deze de directeur FEZ
Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND