Beantwoording kamervragen van de kamerleden Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) en Douma (PvdA) mbt antidumpingmaatregelen schoenen

De antwoorden op de vragen van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) en Douma (PvdA) over schade voor het Nederlands bedrijfsleven door antidumpingmaatregelen op Chinese schoenen.