De prijs van kwaliteit - Handreiking voor gemeentelijk grondprijsbeleid bij woningbouw

Eind 2001 ondertekenden het ministerie van VROM, de VNG, de NVB en de NEPROM het Convenant Gemeentelijk Grondprijsbeleid. Dit Convenant is in 2005 in opdracht van bovengenoemde partijen geëvalueerd door Ecorys. Aan deze opdracht was de opstelling gekoppeld van een praktijkboek – deze Handreiking - voor meerdere aspecten van het gemeentelijk grondprijsbeleid.