Hoe breed is de buurt? Typologie van woonmilieus: herkenbaar, bruikbaar en beschikbaar.

Kan er een woonmilieu-indeling ontwikkeld worden dat:

  • aansluit bij de woonbeleving van bewoners,
  • bruikbaar is bij het ontwikkelen van beleid
  • en dat op basis van beschikbare data voor heel Nederland in kaart gebracht kan worden?

Het antwoord op deze vraag is te vinden in deze publicatie.