Platform 5 -De taal van de overheid

De kwaliteit van overheidsteksten staat flink in de belangstelling. Publieksinformatie is soms onbegrijpelijk, beleidsstukken zijn lang en wollig. Platform 5 onderzoekt waarom ambtenaren schrijven zoals ze schrijven en geeft op basis van deze analyse een doorkijkje naar wat overheidsorganisaties aan de schrijfcultuur kunnen doen. Plus een aantal praktische hulpmiddelen voor de schrijvende ambtenaar.