Samenvatting Van Projecthulp naar Sectorsteun. Evaluatie van de sectorale benadering 1998-2005

Samenvatting van een evaluatie van de sectorale benadering in het Nederlandse bilaterale hulp 1998-2005. De evaluatie analyseert de veranderingen in het beleid en de uitvoering ervan. Deze evaluatie is uitgevoerd door de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.