Behoefte verbetering F-16 zelfbescherming

In de Kamerbrief aan de Tweede Kamer van 12 november 2004 over de F-16 modificatie M5 (kamerstuk 27487, nr. 5) van 12 november 2004 (kamerstuk 27487, nr. 5) is gesteld dat de F-16 tot ten minste 2020 als speerpunt van de Nederlandse gevechtsvliegtuigcapaciteitzal dienen. Daarom worden operationele verbeteringen aan de F-16 en de daarvoor benodigde investeringen tot in het midden van het volgende decennium noodzakelijk geacht.