Evaluation of the Theme-Based Co-Financing Programme (TMF)

Engelstalig rapport over het thematische medefinancieringsprogramma dat is gebaseerd op deelstudies over vredesopbouw, mensenrechten, biodiversiteit, communicatie, hiv/aids, economische ontwikkeling, gender, monitoring en evaluatie en de toegevoegde waarde van thematische medefinanciering.