Vragen van de leden Kraneveldt en Herben (beiden LPF) aan de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van der Laan, en van Buitenlandse Zaken (Europese Zaken) over het op te richten Huis van de Culturele Dialoog