Aanbiedingsbrief van minister De Geus bij mededeling van de Commissie van de Europese Gemeenschappen over bevordering van de actieve integratie van mensen die het verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt en een Kabinetsreactie hierop