Aanbieding inspectierapport 'Ontstaan en ontwikkeling van zeer zwakke scholen in het primair onderwijs', gecombineerde beleidsreactie en het onderwijsverslag 2004-2005 van de Inspectie van het Onderwijs