Aanbiedingsbrief van minister De Geus, mede namens de staatssecretaris van SZW en de staatssecretaris van VWS, bij het Werkplan 2006-2007 van de Commissie Werkend perspectief (CWP) en de Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004