Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004: Arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening