Brief inzake toezending nota en perspectief Aanval op de Uitval, tevens acties op de korte en middellange termijn en de bevindingen uit het IBO-rapport over het MBO