Ruimte voor ontwikkeling - Katern over nieuw ruimtelijke beleid in 2006

De Nota Ruimte is niet voor bange mensen. Het kabinet nodigt gemeenten nadrukkelijk uit het heft in eigen handen te nemen bij het vormgeven van de ontwikkeling van ons land. Kansen staan centraal, niet regels en restricties. Dat vereist ander beleid en een andere houding met minder nadruk op ordening en meer nadruk op ontwikkeling. De taak van het Rijk is de voorwaarden te scheppen, zodat provincies, gemeenten en andere partijen aan de slag kunnen. Dat betekent belemmeringen wegnemen en de uitvoerders van het beleid stimuleren en met kennis en kunde terzijde staan. Dit katern vertelt u over de kansen die de Nota Ruimte biedt en welke instrumenten het Rijk voor de uitvoering ontwikkelt.