Stedelijke vernieuwing: kosten en baten

De MKBA geeft antwoord op de vraag: als de kosten en baten van stedelijke vernieuwing in geld worden uitgedrukt, wat is dan het saldo?

De werkzaamheden zijn in drie fasen uitgevoerd:

  1. Inventarisatie van mogelijke methoden voor een MKBA van stedelijke vernieuwing (SV), toegespitst op het aspect ‘wonen’
  2. Toepassing van de geselecteerde methodiek op een aantal SV cases
  3. Conclusies en aanbevelingen over het gebruik van MKBA in de toekomst, ten behoeve van een hoger rendement van de Rijksbijdrage en verbetering van de onderbouwing van ICRE-claims